Aftenskolen skaber tillid og bygger broer

 

Aftenskolen skaber tillid og bygger broer

Af Cécile Smetana Baudier

Tillid som fundament for nationalt demokrati.

Ove Korsgaard har på vegne af LOF offentliggjort rapporten ’Demokrati og medborgerskab i aftenskolen’. Rapporten lægger vægt på tillid som et essentielt redskab i udviklingen af demokratiet i alle samfundets lag – også i aftenskolen.

Og danskerne er et tillidsfuldt folkefærd. Korsgaard pointerer i rapporten, at internationale undersøgelser viser, at Danmark fremstår i et yderst positivt lys, når det omhandler tilliden til hinanden, til vores regering samt tillid til fremmede generelt.

Rapporten påpeger også, at den amerikanske filosof Francis Fukuyama, henviser til Danmark som det gode eksempel på et samfund, hvor korruptionen er i bund og derfor er der ikke megen grobund for mistillid. Dette mener Fukuyami er en forudsætning for et funktionsdygtig demokrati; ”Organisationer har brug for gensidighed og tillid, og det kræver i reglen, at man mødes ansigt til ansigt, i et samspil, der er stabilt og eksisterer over længere tid”. Aftenskolen er et godt bud på dette og på, hvordan demokratiet kan fungere i en institution. En anonym ældre mandlig kursist af indvandrerbaggrund beretter blandt andet, hvordan han på aftenskolen har knyttet et stærkere bånd til de mennesker han har samarbejdet med. Kursistens  indvandrerbaggrund indikerer, at aftenskolen når ud til en bredere del af befolkningen. Dette er i overensstemmelse med rapportens konklusion om at det er specielt i de mere kreative fag, at deltagerne knytter bånd imellem sig, både kulturelt og socialt. Rapporten slår fast, at det specielt er her en fælles følelse af samhørighed blomstrer, da man ikke kun kommer for at lære, men også for at skabe sig en ny identitet i form af et nyt socialt fælleskab. ”Der kan ikke eksistere samfund uden en eller anden form for kobling mellem indbyggernes status og deres oplevelse af identitet”, sagde den canadiske filosof Charles Taylor. Han peger ifølge Ove Korsgaard på, at demokratiet kræver engagement fra borgernes side. Ud fra rapportens statistik, der viser, at den største del af kursisterne er over 45 år kan man konkludere, at efterhånden som børnene forlader hjemmet og pensionsalderen langsomt nærmer sig, får mennekser et andet behov for at for at forny sig, for at bekræfte deres identitet og deres engagement i samfundet.

 

 

 

 

 

 

 

øvelse 2

 

Ny helpdesk funktion skal kvalitetssikre firmaet

Af Cecile Baudier

 

De sidste to år har vi oplevet en stor ekspansion af firmaet. På grund af forøgelsen af opgaver, har det været og er stadigproblematisk at effektivisere vores opgaveløsning. Derfor indfører vi nu en helpdesk funktion, der skal hjælpe personalet med at få overblik over forespørgsler fra kunder. Helpdesk erstatter ikke den personlige henvendelse hos os, men skal bruges til at kvalitetssikre arbejdsmetoderne i firmaet. Udover dette bliver der nu, tilbudt råd og løsninger af arrangementer i alle størrelser på vores intranet under ”intern service.

Se link; helpdesk.virksomhed.dk

 

Venligst,

Cecile Baudier

Hello world!

Welcome to Mediajungle.dk. Please take care to read the following messages:

If you wish your site to be visible outside of the Mediajungle-community, you will need to change the settings in Dashboard -> Settings -> Privacy.

Please note 1: We will auto delete accounts (including all content), where the owner has not logged in for two years.

Please note 2: Your site must have some relation to your activities at The Danish School of Media and Journalism. If this is not the case, please choose another blog service.