Aftenskolen skaber tillid og bygger broer

 

Aftenskolen skaber tillid og bygger broer

Af Cécile Smetana Baudier

Tillid som fundament for nationalt demokrati.

Ove Korsgaard har på vegne af LOF offentliggjort rapporten ’Demokrati og medborgerskab i aftenskolen’. Rapporten lægger vægt på tillid som et essentielt redskab i udviklingen af demokratiet i alle samfundets lag – også i aftenskolen.

Og danskerne er et tillidsfuldt folkefærd. Korsgaard pointerer i rapporten, at internationale undersøgelser viser, at Danmark fremstår i et yderst positivt lys, når det omhandler tilliden til hinanden, til vores regering samt tillid til fremmede generelt.

Rapporten påpeger også, at den amerikanske filosof Francis Fukuyama, henviser til Danmark som det gode eksempel på et samfund, hvor korruptionen er i bund og derfor er der ikke megen grobund for mistillid. Dette mener Fukuyami er en forudsætning for et funktionsdygtig demokrati; ”Organisationer har brug for gensidighed og tillid, og det kræver i reglen, at man mødes ansigt til ansigt, i et samspil, der er stabilt og eksisterer over længere tid”. Aftenskolen er et godt bud på dette og på, hvordan demokratiet kan fungere i en institution. En anonym ældre mandlig kursist af indvandrerbaggrund beretter blandt andet, hvordan han på aftenskolen har knyttet et stærkere bånd til de mennesker han har samarbejdet med. Kursistens  indvandrerbaggrund indikerer, at aftenskolen når ud til en bredere del af befolkningen. Dette er i overensstemmelse med rapportens konklusion om at det er specielt i de mere kreative fag, at deltagerne knytter bånd imellem sig, både kulturelt og socialt. Rapporten slår fast, at det specielt er her en fælles følelse af samhørighed blomstrer, da man ikke kun kommer for at lære, men også for at skabe sig en ny identitet i form af et nyt socialt fælleskab. ”Der kan ikke eksistere samfund uden en eller anden form for kobling mellem indbyggernes status og deres oplevelse af identitet”, sagde den canadiske filosof Charles Taylor. Han peger ifølge Ove Korsgaard på, at demokratiet kræver engagement fra borgernes side. Ud fra rapportens statistik, der viser, at den største del af kursisterne er over 45 år kan man konkludere, at efterhånden som børnene forlader hjemmet og pensionsalderen langsomt nærmer sig, får mennekser et andet behov for at for at forny sig, for at bekræfte deres identitet og deres engagement i samfundet.

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Aftenskolen skaber tillid og bygger broer”

 1. Feedback

  Din rubrik er god og fængende. Det er en man husker!

  Din underrubrik er derimod for kort og kedelig. Det virker lidt som en ekstra overskrift i stedet for en ”appetitvækker.”

  Generelt mangler der afsnit, og det gør teksten uoverskuelig at læse. Det ville også hjælpe på din vinkel, som er stærk i starten, men som undervejs mister fokus og begynder at handle om noget andet.

  Din vinkel starter ud med at handle om tillid og slutter med at handle om engagement. Hvis du derimod havde smidt et par underoverskrifter ind og nogle afsnit, ville det ikke gøre læseren så forvirret. De manglende overskrifter gør også, at din artikel bliver lidt en rapport af rapporten.

  Du mangler også lidt en afslutning, som passer til din start.

  Du nævner på et tidspunkt en ældre mand med indvandrebaggrund, og du skriver selv, hvad han siger. Jeg tror, det ville have været stærkere i din artikel, hvis du havde brugt hans citat. Det ville bringe artiklen lidt mere ned på jorden og ikke gøre den så rapportagtig.

  Du har nogle enkelte sprogfejl og kommafejl – men virkelig ikke det store.

  Du skriver rigtig godt og flydende, og dine sætningskonstruktioner er dejlige! Det er både et mix af korte og lange.
  Dit sprog er nemt at læse, og læseren stopper kun op, fordi der mangler afsnit.

  Håber du kan bruge det

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *